Public Notice This is to being notice of general public that I Rishipal Singh S/O Jaipal Singh and Mohit Gururani S/O Lalit Mohan Gururani Had Started Marine Courses with the name and style of Royal Blue Marine Academy the said ventures stands closed w.e.f 19/12/2014, the loss and liabilities have been decided as under.
 

Rishipal Singh        Mohit Gururani

Under Rishipal Singh Under Mohit Gururani
Sr. No. Candidate's Name Place Sr. No Candidate's Name Place
1 Avinash Vizag 1 shubham Gwalior
2 Anand Haryana 2 shivam New Delhi
3 Ravinder Punjab(Ropar) 3 vijay singh Gujrat
4 Tom Kerala 4 lokender H.P
5 Ranjay Bihar 5 lokender Dehradun
6 Deepak Roorkee 6 vinit Dehradun
7 Pardip Hisar 7 dharmender Chamoli
8 Atul U.P 8 saurabhjit Ludhiyana
9 Arjun U.P 9 khamrang Manipur
10 Ashwani U.P 10 naresh Dehradun
11 Anchal Rajasthan 11 saurabh Nainital
12 Dilip Gwalior 12 harish Hissar
13 Logo Chennai 13 parvin Hisar
14 Sridhar Chennai 14 rakesh Rajasthan
15 Naveen New Delhi 15 pankaj Rajasthan
16 Mahavir Rajasthan 16 kailash Rajasthan
17 Deepak U.P 17 mohit eto Rajasthan
18 Manoj U.P 18 vikram Rajasthan
19 Anil U.K 19 iqbal Punjab
20 Faizan U.K 20 agyapal Punjab
21 vishesh bhakri Mumbai 21 ankit bisht Dehradun
22 Aman Haryana 22 nishant dubey Kanpur
23 deepak arya U.K 23 ankur Haryana
24 Rajkumar Chennai 24 dheeraj Bihar
25 Chandan U.P 25 arpan H.P
26 krishana agent Chennai 26 pushpender Agra
27 Santosh Mumbai 27 ashwani/mohit Dehradun
28 Kuldip Haryana 28 surender Jharkhand
29 Brijesh Bihar 29 pawan Dehradun
30 Shamsher Haryana 30 shivam Dehradun
31 Ranjit Haryana 31 sahdev U.P
32 Prakash Vizag 32 suraj U.P
33 Madan Chennai 33 saurabh U.P
34 ashwani/mohit Dehradun 34 kumar sambhav Dehradun
35 Vivek H.P 35 alok U.P
36 Saurabh U.P 36 manoj rawat U.P
37 Shashank Dehradun 37 shashank Dehradun
38 Chetan Haldwani 38 anil Dehradun
39 shivam kandial H.P 39 pankaj kotnala U.K
40 Rohit Dehradun 40 upender Pontasahib
41 himmat singh Punjab 41 ritesh U.K
42 Rony Jammu 42 ashish pal U.K
43 Sudhanshu H.P 43 kulbir U.K
44 Moni H.P 44 ankit uniyal U.K
45 sandip joshi U.K 45 omprakash
46 Santosh Bangalore 46 karan H.P
47 Rajkumar H.P 47 taxi Punjab
48 Furniture U.K 48 shiva g U.K
49 Saleem U.K 49 jasbir U.K
50 Rent U.K 50 bachi singh U.K
51 Mikwala U.K 51 irfan U.K
52 Chaudhary U.K 52 courier U.K
53 bacchi singh U.K 53 furniture U.K
54 Jasveer U.K 54 vishal agarwal U.K
55 pardip thakur U.K 55 saleem U.K
56 Deepak Aley U.K 56 rent U.K
57 Anmol brother U.K 57 rashan U.K
58 Lawyer fees U.K 58 vinod printing U.K
59 cylinder U.K
60 brij kishore U.P
61 vipin U.P
62 Deepak Aley U.K
63 Anmol brother U.K
64 Lawyer fees U.K
  I Rishipal Singh S/O Jaipal Singh Shall not be responsible for the liabilities agreed upon by Mohit Gururani S/O Lalit Mohan Gururani under M.O.U at 19/12/2014, and shall only be responsible for liability stated above under my Head note.  
Rishipal Singh S/O Jaipal Singh Contact No:- 7536800099 Mohit Gururani S/O Lalit Mohan Gururani Contact No:-9839655990/ 8808391005/ 9956360005